Οι προμήθειες των εισαγόμενων τυριών στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 25,3% το πρώτο δίμηνο του 2017
Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017, η Ουκρανία εισήγαγε από ξένες αγορές 874 τόνους τυριού,

το οποίο είναι 13,7% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Σύμφωνα με την τελωνειακή στατιστική που δημοσιεύτηκε από την Κρατική Οικονομική Υπηρεσία, οι παραδόσεις από την άποψη των χρημάτων αυξήθηκαν κατά 28,3% - σε $2,77 εκατ.
Οι εισαγωγές των τυριών του Ιανουάριου-Φεβρουάριου ανήλθαν σε 559 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 25,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2016. Εισήχθησαν προϊόντα αξίας $5,5 εκατ. ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2016 μόνο $4,1 εκατ.
Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές βουτύρου από την Ουκρανία τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 2,9 φορές - μέχρι και 1,78 τόνους. Σε νομισματικούς όρους, ανήλθαν έως $6,7 εκατ. ενώ το Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2016 ήταν μόνο $1,8 εκατ. Οι εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος, σύμφωνα με την Υπηρεσία, στους δύο μήνες του 2017, μειώθηκαν κατά 5,4 φορές, δηλαδή από 328 τόνους ($1 εκατ.) σε 61 τόνους ($ 306 χιλ.)
Η εξαγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος (συμπυκνωμένου) τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017 αυξήθηκε κατά 30% - έως και 6,58 τόνους. Η Ουκρανία προμηθεύτηκε τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2017 συμπυκνωμένο γάλα και κρέμα γάλακτος συνολικού ύψους $11,7 εκατ., το οποίο ήταν σχεδόν 1,7 φορές περισσότερο από τις παραδόσεις της αντίστοιχου περιόδου του 2016, δηλαδή $6,87 εκατ.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τα δεδομένα τις τελωνειακής στατιστικής, η Ουκρανία το 2016 εξήγαγε 8,05 χιλ. τόνους τυριού, το οποίο ποσό είναι 25,6% λιγότερο από το ποσό του 2015. Οι εισαγωγές τυριών στην Ουκρανία κατά το προηγούμενο έτος αυξήθηκαν κατά 31,2% - σε 7,06 χιλ. τόνους.


Μετάφραση: Κίρα Βερεστσάγκινα

Πηγή: 1

Share:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Διάδοση πληροφοριών για την Ουκρανία στην Ελλάδα και για την Ελλάδα στην Ουκρανία μέσω του διαδικτύου, ...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ελλάδας, προώθηση ουκρανικών προϊόντων στην ...

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Οικονομική, ηθική, συμβουλευτική υποστήριξη φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων της ...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΠΑΙΔΕΙΑ

Συμμετοχή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινωνίας. Ενέργεια ως διοργανωτής, ...

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ

Ελλήνο-ουκρανικό, ...

Μία μοναδική έκδοση του ουκρανικού εκδοτικού οίκου, ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ, ΟΥΚΡΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.

Ένας από τους μεγαλύτερους ...

Η Tigres Corporation προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παιχνιδιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας για παιδιά. Όλα τα ...

Ουκρανική εταιρεία αναζητά ...

 

Ουκρανική εταιρεία αναζητά εξωτερικούς εμπορικούς εταίρους για την εξαγωγή γεωργικών και διατροφικών ...

Ελλήνο-ουκρανικό, ...

Έχουμε στη διάθεσή μας στην Αθήνα περιορισμένο ποσό εκτύπων μοναδικής έκδοσης του ουκρανικού εκδοτικού ...

Top